OM OS

Har en bankdirektør, en gallerist, en teaterchef og en advokat noget til fælles? Kan personlige relationer på tværs af brancher skabe forandring og værdi?

Det mener vi!

 

ART HACK er en platform, hvor kunstnere, iværksættere og erhvervsledere mødes med
målet at skabe noget nyt og løse fælles udfordringer sammen.

ART HACK er et samarbejde og en fælles indsats i Region Midtjylland mellem
huse, hubs og centre, der repræsenterer kunstnere og andre kreative erhverv.

ART HACK blev stiftet i efteråret 2017 og har siden da gennemført en række mindre projekter og tiltag - 
alle med det fokus at gøre det mere tilgængeligt for kunstnere at samarbejde
tværsektorielt med erhvervsliv, 
organisationer og det offentlige.

Vi ønsker at skabe varige relationer – ikke flygtige samarbejdsprojekter – og
det kræver tillid og kendskab til hinanden på et personligt plan.

ART HACK er støttet af Region Midtjylland og Aarhus Kommune.