ART HACK er medafsender på ny undersøgelse af kulturhuse i Region Midtjylland

Hvordan påvirker de fysiske kulturhuse vores samfund? I en ny undersøgelse af kulturhuse i Region Midtjylland ser vi nærmere på de seneste udviklingstendenser og nye måder, som kulturhuset gentænkes på i hele regionen.

Forsamlingshuset, aktivitetshuset, medborgerhuset, kulturhuset. Det klassiske forsamlingshus har været et samlingspunkt siden 1800-tallet og har gennem tiden udviklet sig til andre versioner af et kulturelt mødested. Efter Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 har der i hele Region Midtjylland været et øget fokus på kulturens effekt og aftryk på vores samfund. Derfor er vi i stigende grad interesserede i at forstå, hvordan kulturen påvirker os som mennesker, og på hvilke måder kulturen spiller sammen med resten af vores samfund.

Kulturhusets værdi for lokalsamfundet
I undersøgelsen ser vi nærmere på kulturhusene i Region Midtjylland med det formål at give en bedre forståelse for deres daglige virke og for at synliggøre den værdi, som husene bidrager med i byer og lokalsamfund i hele regionen. Europæisk Kulturregion vil med undersøgelsen dele viden om, hvordan kulturhuse opererer og være med til at synliggøre det aftryk, de sætter i det omkringliggende samfund. Målet er at skabe et grundlag for en videre drøftelse af kulturhusenes rolle og udviklingsvilkår i regionen i fremtiden.

Fakta om undersøgelsen:
Undersøgelsen fokuserer bl.a. på følgende fire temaer:

  • Finansiering og organisering af kulturhusene
  • Produktionen i et kulturhus
  • Kulturhusets aftryk på samfundet
  • Internationalt og nationalt samarbejde


Fem arketyper
Undersøgelsen kommer desuden med et oplæg til, hvordan vi kan tale mere nuanceret om de mange og meget forskellige typer af kulturhuse, der findes under det samme begreb. Undersøgelsen giver indblik i fem forskellige arketyper af kulturhuse, der både kan være et værktøj til at belyse kulturhusenes forskellighed i forhold til vilkår, virke og visioner, og som samtidig kan bruges i udformningen af forslag til fremadrettede handlemuligheder.

Undersøgelsen er udarbejdet for Europæisk Kulturregion af Urban Goods i samarbejde med Hannah Oxenvad Svarre og netværket ART HACK.

Hent undersøgelsen “Kulturhuse i Region Midtjylland” her

Udgivet i Nyt